سفارش تبلیغ
صبا

سوتک

گاهی آدم خسته می‌شه
گاهی آدم بی‌حوصله می‌شه
گاهی آدم به سرش می‌زنه بی‌خیال بشه این دو دوتا چارتاهای روزمره رو
گاهی آدم...
حالا کو آدم؟!

*نمی‌دونم چرا باز امشب به سرم زد مثل اوایل چرت و پرتای آنی رو بنویسم!؟

ارسال شده در توسط سوتک