سفارش تبلیغ
صبا

سوتک

این قدر خاک گرفته که هر گوشه ش رو نگاه می کنم، می تونم با انگشت روش بنویسم: لطفا مرا بشویید!

یادش به خیر روزگاری چه سر و صدا و بر و بیایی بود اینجا.

پیر شده م انگار!

ته نوشت:

گاهی شاید به غلط لعن و نفرین می کنم این شبکه های اجتماعی رو، بهونه می کنم که مقصر همه ی ننوشتن هایند!


ارسال شده در توسط سوتک